• aluminium i deo

    SCCS om aluminium i deo

    Aluminium i deo – hur farligt är det? Just det har varit en het potatis de lärda diskuterat under lång tid. I slutet av oktober 2019 bestämde SCCS, eller  EUs Scientific Committee on Consumer Safety sig. Aluminium i deo har…